Creació de marca, logotip i identitat corporativa de la unió d'empreses teconològiques AMTA situada a Sant Cugat del Vallés

En coordinació amb l’agència i el client final es va realitzar la identitat de marca, imagotip, aplicacions gràfiques, senyalèctica i backgrounds.

Els objectius del projecte eren plasmar una imatge tecnològicament avançada, minimalista i plasmant el concepte d’unió. L’empresa engloba altres empreses del món de la tecnologia aeroespacial, del motor i de l’electrònica.

Client: Cooking Communication

Categoria: Disseny gràfic

Data: 2017