Implementació de disseny web general, creació de continguts de fotografia i vídeo, i coordinació amb l'equip de disseny de l'agència de comunicació.

El projecte constava de la creació del web per la candidatura al COEIC. L’objectiu era crear un web modern, dotar-lo de una tecnología actualitzada i poder realitzar la comunicació amb els associats via on-line.

En el procés es van crear mapes web, estructures de navegació i continguts audiovisuals.

Tot el projecte es va fer amb la supervisió del client i l’agència de comunicació.

Client: Candidatura COEIC

Categoria: Disseny web, Fotografia & Vídeo

Data: 2017

Disseny web

Creació d’elements gràfics especifics, disseny de sliders, iconografia, fons personalitzats, adaptació de marca, color, etc.

Adaptació de contiguts

Adaptació continguts originals a les noves necessitats del web, formació en CMS, assessoria de seguretat hosting, etc.