Elaboració del disseny web general i portfolio gràfic per a promoció i difusió de la marca NSTUDIO

El projecte constava de la redefinició del web de l’estudi. L’objectiu era modernitzar el web, dotar-lo d’una tecnologia actualitzada i poder realitzar la difusió dels treballs realitzats fins a la data a professionals de l’àmbit del disseny i la creació audiovisual.

En el procés es van redefinir mapes web, estructures de navegació i continguts clau.

Client: NSTUDIO

Categoria: Disseny web

Data: 2013

Disseny web

Creació d’elements gràfics específics, disseny d’imatges de capçalera at random, iconografia, fons personalitzats, adaptació de marca, color, etc.

Adaptació de contiguts

Adaptació continguts originals a les noves necessitats del web, creació imatges adaptades, programació HTML, etc.