Producció de les imatges tridimensionals del projecte constructiu de supressió del pas a nivell i millora de la integració urbana d'FGC a Igualada i Vilanova del Camí.

Realització de les vistes objecte de la construcció de l’Estació d’Igualada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

En coordinació amb l’arquitecte Bernardo de Sola Gori, que en va portar la direcció artística, es va crear de manera completa tot el vestíbul, accessos a les andanes i parts significatives interiors. La intenció del projecte visual no era només representar els materials, els detalls arquitectònics i com la llum feia acte de presència, sinó també ajudar a entendre les solucions tècniques aplicades al projecte.

Autor de Projecte: Jaume Llongueras

Arquitectes: De Sola – Gori

Consultors: AZM Enginyers

Client: Infraestructures.cat

Data: 2013

Els materials principals del projecte eren l’Inoxidable, el vidre, la xapa perforada i el granit. Per tant, la utilització de les textures i les reflexions va ser de gran importància.

Per a la seva integració i consecució es van elaborar elements específics de senyalèctica, màquines de ticketing, lluminàries, mobiliari d’estacions d’FGC, etc. Tot això aporta una singularitat a les vistes que no s’obtenen amb elements de llibreries 3D, o creacions tridimensionals basades en objectes modificats. Tots els elements són creats per a cadascuna de les vistes, sense excepció.

Creació tridimensional a partir de documentació CAD

A partir dels documents bidimensionals CAD, la primera fase és la d’entendre el projecte, analitzar els elements a crear tridimensionalment i escollir les vistes a generar per comunicar tots els elements importants del projecte.

Composició Visual

Totes i cadascuna de les vistes estan pactades prèviament per tal de no haver de generar més elements dels estrictament necessaris, donada la seva dificultat. Els criteris són comunicatius del projecte en si, però també fotogràfics i compositius.

Render 4K

Produïm imatges d’alta qualitat, que en la gran majoria dels casos han de ser impreses o visualitzades en mides considerables. Per aquest motiu i per la seva quantitat de detall, realitzem renders de mides properes als 4000 píxels.

Postproducció digital

El procés de finalització de les imatges és molt similar al de la fotografia d’arquitectura professional. Treballem amb un render RAW, que posteriorment editem, modifiquem i ajustem per obtenir les millors imatges possibles.

Es van crear 19 imatges d’alta resolució amb format vertical i horitzontal per tal de transmetre l’amplitud i la grandària de l’arquitectura proposada.

Tenim una llarga experiència en creació de vistes 3D per projectes ferroviaris, fruit de la nostra llarga i especial col·laboració amb AZM ENGINYERS durant més de 15 anys.