Creació de marca, logotip i identitat corporativa per al periodista Ferran Sardans Serra.

El client necessitava una marca per a la seva presència digital, la qual cosa implicava la creació de diferents versions i documents corporatius.

Els objectius del projecte eren plasmar una imatge fresca, actual i amb la personalitat que el client reclamava. El periodista té una forta presència en xarxes socials i una sòlida trajectòria digital que volia emfatitzar amb la realització de fotografies professionals per als seus diferents perfils socials i professionals.

Client: Ferran Sardans Serra

Categoria: Disseny gràfic, Fotografía

Data: 2017

Continguts gràfics personalitzats

Creació d’elements gràfics adaptats per al blog professional. Fons corporatius, adaptació d’imatges i marca corporativa digital. Es van crear elements específics i es van indexar al web del client.