Realització fotografies per a la candidatura d'Oscar Gimeno per al COEIC en l'any 2017

Producció de les fotografies de la candidatura al COEIC d’Oscar Gimeno, necessàries per a la creació de la pàgina web, publicitat electoral i altres documents gràfics.

L’objectiu era mostrar als membres de la candidatura en un ambient proper, professional i tecnològic. Per a això es van fer sessions de fotografia en diferents situacions i localitzacions.

Client: Candidatura Oscar Gimeno

Categoria: Fotografía

Data: 2017

Fotografía d'estudi

Fotografies amb softbox, louz contínua, flaix, lents professionals i postproducció.

Preparades per a la seva difusió

Lliurament de fotografies en alta qualitat, formats estàndard, perfils de color i diferents resolucions.

Alta qualitat

Sensors full frame, baix soroll, alt rang dinàmic i processat professional.