Creació de marca, logotip i identitat corporativa de l'assessor d'imatge personal ILB

En coordinació amb el client es va realitzar la identitat de marca, imagotip, aplicacions gràfiques i backgrounds.

Els objectius del projecte eren plasmar una imatge avantguardista, minimalista i plasmant el concepte de servei exclusiu.

Client: ILB Imagen Personal

Categoria: Disseny gràfic

Data: 2013