Disseny i creació de la imatge corporativa del Bloc Mis 5 Mejores creada en cordinació amb el periodista i comunicador Francesc Soler

En coordinació amb el seu autor es van realitzar la seva identitat de marca, imagotip per xarxes socials, aplicacions gràfiques, newsletter i slider web.

Els objectius del projecte eren plasmar una imatge clara, neta, actual i amb classe. El bloc de contingut cultural intervé en les temàtiques gastronòmica, vinicola, de viatges i d’estil.

Client: Francesc Soler

Categoria: Disseny gràfic

Data: 2016

Disseny general E-book

Creació del disseny de portada i organització gràfica general de l’e-book promocional creat pel bloc i per la captació de més subscriptors.

Suport gràfic integral

Disseny d’elements gràfics per publicacions de xarxes, newsletters, banners, promocions especials, sidebar newsletter widget, etc.