Maquetació de diferents documentacions corporatives per ISEE a través de la seva agència de comunicació Cooking Communication

En coordinació amb l’agència i el client, es van redissenyar diferents maquetacions de diferents elements corporatius per la difusió i venda dels productes de la marca.

Els objectius del projecte eren crear fitxes tècniques més visuals, entenedores i amb un alt component tecnològic.

Client: Cooking Communication

Categoria: Disseny gràfic

Data: 2015 – 2017

Disseny general

Creació del disseny de portada, fotografies, taules i organització gràfica general en base briefing del client.

Elements gràfics únics

Creació gràfica de les gràfiques, iconografies i elements visuals del client.