Realització fotografies de producte per ISEE fruit de la col·laboració amb l'agència Cooking Communication

Producció de les fotografies dels productes desenvolupats per ISEE necessaris per la creació de catàlegs corporatius, fitxes tècniques, manuals i d’altres documents gràfics.

L’objectiu era mostrar el producte amb la màxima qualitat i definició per la seva venda on-line. Per tot això es van fer fotografies en diferents perspectives i es van realitzar els retocs i les postproduccions pertinents.

Client: Cooking Communication

Categoria: Fotografia

Data: 2014 – 2016

Fotografia macro

Fotografies amb softbox, lents macro i postproducció.

Preparades per producció

Entrega de fotografies amb ombra, transparència i arxius d’alta i baixa qualitat.

Alta qualitat

Fotografies d’alta qualitat que permeten veure els detalls més petits del producte.