Proposta d'imatge i maquetació pel CTTI de la Generalitat de Catalunya i la seva documentació corporativa

En coordinació amb el client es van maquetar i redissenyar totes les documentacions relacionades amb la presentació de la documentació governamental.

Els objectius del projecte eren crear una portada i unes seccions en la línia de la imatge de marca del client i redefinir els continguts a escala gràfica.

Client: Generalitat de Catalunya CTTI

Categoria: Disseny gràfic

Data: 2013

Disseny general

Creació del disseny de portada i organització gràfica general sobre la base de PPT’s entregats pel client.

Elements gràfics únics

Creació tridimensional de l’imagotip de la Generalitat per la reproducció de portades i fons estàtics.