Creació de la marca de l'Observatori de l'Enginyeria a través de l'àgencia de communicació i amb contacte directe amb el cap del projecte

Els tres punts d’actuació es van portar a terme entre l’agència, el client i l’equip de disseny.

Els objectius del projecte eren plasmar una imatge moderna, minimalista i global. L’Observatori de l’Enginyeria vol ser referent i lloc de trobada del sector industrial i de l’enginyeria catalana. Per tal d’aconseguir-ho és realitza un acte anual on es donen a coneixer les dades obtigudes en l’estudi.

Client: Cooking Communication

Categoria: Disseny gràfic

Data: 2016