Producció de vistes de representació tridimensional per a l'estudi de senyalització i implantació de marca OHM Proyectos

Creació tridimensional dels acabats i plantejaments de senyalització i implantació de marca per l’estudi OHM Proyectos per a diferents tipus de clients.

Per la realització de les vistes es van tenir en compte acabats, il·luminació, materials i elements proposats per l’estudi. Les imatges són part important per la realització dels projectes de senyalització i la seva millor comprensió.

Client: OHM Proyectos de Señalización

Categoria: Infografia 3D

Data: 2007 – 2012

Interiors singulars

Al llarg de les diferents col·laboracions es van portar a terme propostes d’imatge de tot tipus, des de la senyalització per les habitacions d’un hotel fins a un tothem l’exterior per a una universitat.

Característiques

Imatges d’alta qualitat, en formats 2k & 4k en relació a les especificacions dels projectes i amb temps de producció ajustats a les necessitats dels projectes.
Més projectes

Cloud system

Tot el procés es realtza amb el client de manera telemàtica i via cloud.

Versàtil

Hotels, Universitats, Empreses, Estudis, Clíniques, etc.

Seguiment

Contacte directe amb el client, des de l’inici fins al final del projecte.