Producció de vistes d'enginyeria i representació técnica per a AZM Enginyers

Creació tridimensional dels acabats i plantejaments tècnics i d’enginyeria de la creació d’unes portes automatitzades d’emergència pels túnels de l’L9 dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona.

Per a la realització de les vistes es van tenir en compte tots els elements de seguretat i de construcció plantejats per l’equip de tècnics,

Client: AZM Enginyers

Categoria: Infografia 3D

Data: 2011

Portes automàtiques

Les portes automàtiques tenen la funció de prevenir de la possible expansió d’un incendi a l’interior dels túnels de l’L9 del metro dels FMB.

Característiques

Aquestes portes singulars tècnicament i conceptualment, són tot un avenç en el terreny de seguretat en el món ferroviari a escala mundial.