Maquetació de diferents presentacions corporatives en format digital pel Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC)

En coordinació amb l’agència i el clúster, es va crear la maquetació i proposta gràfica de diferents presentacions corporatives en format digital destinades a presentacions del clúster i documentació pels nous associats.

Els objectius del projecte eren crear presentacions en la línia de la imatge de marca del clúster i amb un alt component tecnològic. Es va redissenyar tota la documentació del client i es va dotar d’un component interactiu major.

Client: Cooking Communication

Categoria: Disseny gràfic

Data: 2016

Disseny general

Creació del disseny de portada i organització gràfica general en base briefing del client.

Elements gràfics únics

Creació gràfica de les gràfiques, iconografies i elements visuals propis.