Creació d'identitat de marca, targeta corporativa, imagotip i background corporatiu.

Client: SR Fotogràfics

Categoria: Disseny Gràfic

Data: Juliol 2016

Aprofundiment gràfic en la figura d’un fotògraf emergent, adaptació de naming, elecció tipogràfica, composició visual i elecció d’una gamma cromàtica minimalista.

Disseny Gràfic

Creació de marca, adaptació gràfica i composició visual.

Creació Art Final

Entrega d’arxius finals o bé producció propia amb acabats professionals, el client té la darrera paraula.

Un producte únic

Cada client s’emporta quelcom únic i fet a mida per les seves necessitas.