Creació de branding corporatiu de la marca VN Studio per l'encapçalament de les creacions audiovisuals

Client: NSTUDIO

Categoria: Video, 3D & Motion Graphics

Data: 2009

En tot procés creatiu s’estableixen uns inicis que formen part de les etapes evolutives, aquest n’és un exemple clar. La intenció era la de plasmar una imatge vanguardista amb la qual poder captar nous clients i mostrar les capacitats de l’estudi.

3D Studio Max

Animación realizada con 3d Studio Max, motion blur, cámara en movimiento, etc.

VRay Render

Utilització del motor de render més potent i versàtil.

HD Ready

Producció de la peça audiovisual en format HD 720p.